Preise

Gassi Service Abo  3-Monats-Abo 6-Monats-Abo Jahresabo
2 x Woche 225 Euro / Monat 200 Euro / Monat 187 Euro / Monat
3 x Woche 338 Euro / Monat 300 Euro / Monat 279 Euro / Monat
4x Woche 433 Euro / Monat 380 Euro / Monat 358 Euro / Monat
5x Woche 520 Euro / Monat 479 Euro / Monat 447 Euro / Monat
Einzelbuchung
Probetag
32,50 Euro    
Training Preise

Einzeltraining

(Erstkontakt 90 -120  Min.)

120 Euro
Einzeltraining (60 Min.) 70 Euro

Gruppenstunden

(4-8 Teilnehmer / 60 Min.)

20  Euro

K3DogParkour Gruppentraining

20 Euro

K3DogParkour Einzelunterricht 

35 Euro