Preise

GassiService / Preise pro Tag Einzelbuchung Preis
1 x   pro Woche                      29 Euro
2-3 x  pro Woche 26 Euro
4-5 x pro Woche 25 Euro
GassiService Abo  3-Monats-Abo 6-Monats-Abo Jahresabo
1 x Woche 121 Euro / Monat 107 Euro / Monat 100 Euro / Monat
2 x Woche 200 Euro / Monat 191 Euro / Monat 179 Euro / Monat
3 x Woche 300 Euro / Monat 287 Euro / Monat 269 Euro / Monat
4x Woche 368 Euro / Monat 352 Euro / Monat 329 Euro / Monat
5x Woche 460 Euro / Monat 440 Euro / Monat 412 Euro / Monat
Training Preise

Einzeltraining

(Erstkontakt 90 -120  Min.)

120 Euro
Einzeltraining (60 Min.) 75 Euro

Gruppenstunden

(4-8 Teilnehmer / 60 Min.)

20  Euro